OVER ONS

De praktijk van Osteopathie Sassen is gevestigd in Amsterdam, Amstelveen en Den Dungen. Sinds 2014 werk ik met veel toewijding om de gezondheid van mijn cliënten te verbeteren en te behouden. Heeft u klachten als nekklachten, rugpijn, stuitklachten, buikklachten, hoofdpijn, migraine, zwangerschapsklachten, overgangsklachten of burn-outklachten? Of heeft uw baby slaapproblemen, voorkeurshouding, huilbuien, darmkrampjes of reflux? Dan ben je bij Osteopathie Sassen aan het juiste adres. Je bent van harte welkom!

ANNE-MARIE SASSEN

In 2014 is ben ik afgestudeerd als osteopaat aan de International Academy of Osteopathie te Zeist. Sindsdien ben ik werkzaam als osteopaat. Daarvoor was ik werkzaam als fysiotherapeut. In die jaren is mij duidelijk geworden dat in het gebied waar de klacht zich openbaart, niet vanzelfsprekend ook de oorzaak ligt. In de osteopathie heb ik mijn passie gevonden: “Namelijk om samen met u op zoek te gaan naar uw gezondheid”.

Naast het behandelen van volwassenen behandel ik ook kinderen en baby’s. Daarnaast richt ik mijn aandacht op op problematieken rondom het klein bekkengebied (darmen, blaas, vruchtbaarheid, littekenbehandeling, zwangerschappen).

Ik werk met veel passie en blijf mezelf constant verder ontwikkelen door het volgen van cursussen. Sinds juni 2015 heeft Osteopathie Sassen haar deuren geopend. Ik streef naar hoge kwaliteit en heb bijzonder veel aandacht voor de persoon die ik behandel. De dagen dat ik werkzaam ben in de praktijk zijn de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Graag heet ik u van harte welkom!

Opleidingen

Familieopstellingen, 2021
Panta Rhei Osteopathie bij kinderen, 2019-2021
Perinatale psychologie met Terence Dowling DO, 2018-2019
Systemisch werk Stephan Hausner, 2019
Migraine, 2018
Geïntegreerde technieken met Frank de Bakker bij kinderen, 2017
Geïntegreerde technieken met Frank de Bakker, 2016-2017
Embryo in beweging, het embryo in ons met Jaap van der Wal, 2016
Uro-gyneacologische klachten, 2015
Schildklierstoornissen, 2015
Voeding, 2015

ONZE WERKWIJZE

Wat te verwachten tijdens uw eerste bezoek: 

Een osteopathisch consult zal altijd beginnen met een vraaggesprek om de klachten nauwkeurig in kaart te brengen. Daarbij worden ook klachten en blessures uit het verleden en uw gezondheid in het algemeen besproken.

Na de anamnese volgt een lichamelijk onderzoek dat zich richt op de beweeglijkheid van de wervelkolom, van gewrichten, van de schedel, van spieren, van organen en van het zenuwstelsel. Deze palpaties, mobiliteitstesten en neurologische testen zijn nodig om pijn en/of bewegingsbeperkingen te lokaliseren en te beoordelen. Dit betekent dat de osteopaat handgrepen uitvoert op het lichaam, veelal op andere plaatsen dan daar waar de klacht zich bevindt. Het is gebruikelijk dat patiënten zich uitkleden tot het ondergoed. Zo kan uw osteopaat de klacht volledig onderzoeken. Als u liever een korte broek of hemdje aanhoudt dan is dit meestal geen probleem zolang het uw beweging(svrijheid) niet beperkt.

Als er in het ziekenhuis röntgenfoto’s, CT of MRI scans zijn gemaakt, kunnen wij u vragen een kopie hiervan in het ziekenhuis op te vragen. Indien de osteopaat denkt dat aanvullend onderzoek nodig is, zal hij/zij dit met u bespreken.

Op basis van de verkregen informatie wordt de diagnose gesteld. De osteopaat zal naar aanleiding van zijn/haar bevindingen de volgende zaken met u bespreken:

  • Diagnose: welke stoornis, bewegingsbeperking of aandoening ligt aan uw klachten ten grondslag.
  • Uitleg behandelplan: welke behandeling wordt toegepast en hoe vaak wordt er behandeld.
  • Prognose: wat kunt u verwachten voor de toekomst.
  • Adviezen over uw houding, uw leefstijl, uw voeding en het doen van oefeningen.

In de meeste gevallen wordt tijdens het eerste consult ook een begin gemaakt met de behandeling. In totaal duurt het eerste consult 45 minuten. Als de osteopaat u niet kan helpen, probeert hij/zij altijd een advies te geven waar u mogelijk wel baat bij zou kunnen hebben.

Wat te verwachten bij uw vervolg consult:
Een vervolgconsult duurt 45 minuten. Eventuele vragen en de reactie op de vorige behandeling worden doorgenomen en de osteopaat gaat de bij onderzoek gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden. Afhankelijk van de bevindingen zal de osteopaat correcties uitvoeren. Er zijn meerdere technieken die een osteopaat tijdens een behandeling kan gebruiken. Afhankelijk van de aard van de klacht, de oorzaak, de leeftijd en de gezondheid en gevoeligheid van de patiënt wordt een techniek gekozen. Tevens geeft de osteopaat adviezen over houding, oefeningen, sport en voeding.

Behandelfrequentie
De behandelfrequentie ligt beduidend lager dan die van andere behandelingsmethoden, omdat het lichaam tijd nodig heeft zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen. De osteopaat geneest niet, maar heft de blokkades op die de genezing in de weg staan. Het kan zijn dat u na de behandeling een verergering van de klacht krijgt. In het lichaam ontstaat nieuw evenwicht en dit gaat meestal niet zonder protest. De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.
Binnen 3 behandelingen moet er een reactie merkbaar zijn. Is dit niet het geval dan heeft verder behandelen geen zin. Vaak zijn 4 á 6 behandelingen voldoende. Eén behandeling duurt 45 minuten.

Geen verwijzing nodig
U heeft voor een osteopathie behandeling geen verwijzing van de huisarts nodig.
In het belang van de behandeling kan het voor de osteopaat interessant zijn om bepaalde onderzoeksgegevens te kennen. In een dergelijk geval zal er contact worden opgenomen met de huisarts.

Onderzoek toont aan dat heftige reacties zelden voorkomen. Ongeveer de helft van de patiënten ondervindt een lichte of matige reactie op een behandeling. Deze reacties worden veroorzaakt door stimulatie van pijnlijk en geïrriteerd weefsel. U kunt dit het beste vergelijken met de stijfheid en gevoeligheid die vaak optreedt na ongewone fysieke inspanning. Het is van tevoren niet altijd te zeggen hoe iemand precies op een behandeling zal reageren. Een reactie kan bestaan uit meer pijn, maar bijvoorbeeld ook uit vermoeidheid of spierpijn. Sommige mensen voelen zich wat licht in hun hoofd, anderen voelen meteen verlichting. Een reactie verdwijnt gewoonlijk na 1 tot 2 dagen.

Het is aan te bevelen om het na een behandeling rustig aan te doen. Blijf wel in beweging maar ga niet zwaar tillen, lang zitten (zoals tijdens autorijden, computeren, lezen) of huishoudelijk werk doen (zoals stofzuigen, ramen lappen) of sporten. Ook is het advies om na de behandeling voldoende water te drinken. Maakt u zich zorgen over de reactie of wilt u weten wat u hieraan kunt doen, bel gerust naar de praktijk. De osteopaat kan u dan uitleg geven. U kunt uw osteopaat desgewenst ook via de contactpagina een bericht sturen.

Uw osteopaat zal waarschijnlijk veel verschillende behandelmethodes gebruiken tijdens uw behandeling. Er wordt altijd rekening gehouden met de persoon, leeftijd en de klacht om de meest doeltreffende en comfortabele technieken uit te kiezen. Dit wordt altijd in overleg met u besloten.

Veiligheid van osteopathische behandeling
Osteopathie is een veilige behandelmethode. Tijdens het algemeen onderzoek voert de osteopaat indien nodig specifieke veiligheidstesten uit om zaken en technieken uit te sluiten.
De osteopaat behandelt met zachte technieken, zowel bij volwassen als kinderen. Het dubbelvouwen van uw baby of het kraken van wervels bij kinderen valt niet onder de osteopatische werkwijze.

Uit onderzoek in 2006 van Hayes en all. naar de veiligheid van osteopathie behandeling bij baby’s en kinderen blijkt dat osteopathie een veilige behandelmethode is.
Referentie: Hayes NM, Bezilla TA. Incidence of iatrogenesis associated with osteopathic manipulative treatment of pediatric patients. J Am Osteopath Assoc. 2006 Oct;106(10):605-8

Multidisciplinaire samenwerking
In de praktijk proberen wij het resultaat van een behandeling zo optimaal mogelijk te krijgen. Daarbij werken wij veel samen met andere medische en paramedische disciplines. Waaronder huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, haptonomen, lactatiedeskundigen en babyconsulenten.

OVERIGE INFORMATIE

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) waakt over de kwaliteit van de opleiding en over de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de osteopaat. (LINK http://osteopathie-nro.nl)

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie  (NVO) behartigt de belangen van de osteopathie in Nederland. De organisatie maakt zich hard voor wetenschappelijke erkenning van de osteopathie. (LINK http://www.osteopathie.nl)

Osteopathie Sassen is zowel geregistreerd bij het NRO en NVO.

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. De osteopaat houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De osteopaat gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De osteopaat mag geen gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan derden

De Procedure Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschrijft op welke wijze binnen Osteopathie Sassen voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Binnen de praktijk is er slechts één verwerkingsverantwoordelijke (de eigenaar) en zijn er geen andere verwerkers van persoonsgegevens.

Vastlegging persoonsgegevens:
Er zijn twee situaties binnen de onderneming waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd:

  1. Ten behoeve van de administratie.

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email en geboortedatum.

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur naar de patiënt per email. Middel: het osteopathie softwarepakket Crossuite en boekhoudkundig.

  1. Ten behoeve van het medisch dossier.

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk. Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. Deze informatie wordt verstrekt door de patiënt zelf. Ten tweede bevat het dossier de consultverslagen.

Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Middel: intake-formulier en consultverslagen, opgeslagen in osteopathie softwarepakket Crossuite.

Delen met derden:
Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier:
De praktijk is verplicht om medische dossiers van patiënten vijftien jaar te bewaren ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlening voortvloeit’. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden patiënten moeten nog vijftien jaar bewaard worden na de laatste wijziging in het dossier.

Privacy rechten patiënt:
De privacy rechten van de patiënt staan zowel op de website onder Privacy Statement en in de afspraakbevestiging.

Privacy verklaring:
Tijdens het eerste consult wordt u gevraagd uw NAW-gegevens tevens uw klacht en medische geschiedenis . Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar,ed) tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 15 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Referenties:
Handleiding algemene verordening gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf

Klachten en geschillen Wkkgz. Indien u vragen heeft over de klachten- en geschillenregeling kunt u zich wenden tot het NRO secretariaat. (LINK  www.osteopathie-nro.nl). Het secretariaat behandelt de klacht niet inhoudelijk maar verwijst direct naar de klachtenfunctionaris en/of de juiste commissie.

NRO Secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel: 030 – 3040015
info@osteopathie-nro.nl

OSTEOPATHIE SASSEN WERKT SAMEN MET